Mittwoch, 19. Juli 2017

Interreligieus Studiecentrum (INTR°A)


Huis Bergh (Gelderland)
Het Interreligieus Studiecentrum (Interreligiöse Arbeitsstelle - INTR°A: Geregistreerde vereniging) brengt theologen, pedagogen, onderwijsgevenden, filosofen, economen en andere geïnteresseerden bij elkaar om door middel van ontmoetingen en publicaties de aandacht voor de interreligieuze dialoog te wekken.
De deelnemers vinden de dialoog tussen vertegenwoordigers van de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen van wezenlijk belang en willen dat dan ook uitdragen in bijeenkomsten, waarin met elkaar geleerd, gecommuniceerd en gediscussieerd wordt.


De ervaringen in de ontmoetingen met mensen uit de verschillende geloofstradities worden als uitgangspunt genomen voor observatie, analyse en voorzichtige geformuleerde evaluatie in begeleidingsprocessen, daarbij verzekerd van de kennis en ondersteuning van godsdienstwetenschappers, theologen, historici en pedagogen.

Het Interreligieus Studiecentrum (Interreligiöse Arbeitsstelle -  INTRºA) gelooft sterk in het belang van de openheid tussen vertegenwoordigers van de diverse religies te bevorderen en om deze theologisch te verantwoorden en te verdiepen. De gedachten van tolerantie en verzoening dienen indringend uitgedragen te worden. 

De Interreligiöse Arbeitsstelle wil ontmoetingen, conferenties en meditatieve bijeenkomsten beleggen om praktisch onderzoeksmogelijkheden te bespreken, de resultaten uit de dagelijkse praktijk met de deelnemers te delen en de verdieping aan te bieden door middel van sprekers en literatuur.

Het Interreligieus Studiecentrum onderhoudt, zoekt en breidt daarom steeds verder de contacten uit met interreligieuze organisaties en instituten, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Op deze manier wil zij in de netwerken steeds de thema’s van werken met verzoening en vrede inbrengen.
Zo zal vooral directe betrokkenheid tussen mensen uit de pedagogiek, de didactiek, de praktijk van het schoolleven en vertegenwoordigers van religieuze instellingen gestimuleerd worden om een uitwisseling van kennis en ervaringen te bewerkstelligen. Interreligieus werken laat zich het beste op de werkvloer zien.

Vanwege het feit dat in onze wereld voortdurend de dodelijke dreigingen aanwezig zijn, kunnen op dialoog gerichte bijdragen van betekenis zijn om op deze wijze in de toekomst de geloofwaardigheid te blijven uitstralen.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen